Anders werken op een diverse werkvloer: een uitdaging voor de PA en voor ons allen

Deze activiteit wordt georganiseerd door  en 

Studiedag

Schrijf je in
Tijdstip Programma Spreker(s)
09.00u Onthaal met koffie
09.15u Verwelkoming Riet Gillis
09.20u Situering & doelstelling congres Karel Van Damme
09.30u Inspinazie | improvisatietheater
09.45u Diversiteit op de werkvloer: telt iedereen mee? Maarten Huvenne
10.15u Inspinazie | improvisatietheater
10.25u Diversiteit en interculturaliteit op de werkvloer Houssein Boukhriss
10.55u Inspinazie | improvisatietheater
11.05u Koffiepauze
11.30u Diversiteit als opportuniteit voor de onderneming Werner Vancayseele
12.00u Vraagstelling
12.15u Lunch
13.15u Anders werken: mythe & realiteit Jan Denys
14.00u Inpinazie | improvisatietheater
14.10u Praktijk anders werken: Provinciehuis Antwerpen Alex Van Loon
14.40u Verschillen op de werkvloer: de kracht van perceptie en zoeken naar verbinding Koen Van der Dood
15.25u Inspinazie | improvisatietheater
15.35u Vraagstelling
15.55u Conclusie Lieve Ponnet
16.00u Netwerkmoment & receptie
17.00u Einde

De Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD WASO, de provinciale comités voor de bevordering van de arbeid van Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, het actiecomité voor de bevordering van de arbeid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Prebes organiseren op vrijdag 24 mei 2019 het interprovinciaal welzijnscongres met als thema: Anders werken op een diverse werkvloer: een uitdaging voor de preventieadviseur en voor ons allen.

Hoe omgaan met diversiteit en flexibiliteit op de werkvloer en zorgen voor welzijn op het werk? Voor zeer vele werknemers is werk een tweede thuis: een vertrouwde plek met mensen die men goed kent, met vriendschapsbanden, met een goede babbel, met gedeelde vreugde en verdriet. Dit is nu
echter minder evident dan vroeger. Daar spelen heel wat factoren in mee. De toegenomen productiviteitsdruk is er daar één van. De toegenomen diversiteit in arbeidsvoorwaarden is een ander element: flexibeler arbeidsvormen en andere statuten dan een contract van onbepaalde duur houden voor vele werknemers onzekerheden in. Arbeidsorganisatievormen wijzigen ook. Denk aan thuiswerk of werk zonder vaste werkplek. Op de werkvloer zelf is diversiteit op vele vlakken een nieuwe realiteit, die bovenop het voorgaande komt. Jongere en oudere werknemers, buitenlandse werknemers die soms enkel een andere taal machtig zijn, werknemers met heel verschillende achtergronden zowel cultureel als religieus, meer vrouwen in traditioneel mannelijke beroepen en omgekeerd, meer uitzendkrachten, onderaannemers. Kortom: in vele gevallen is er een grotere turnover van wie naast jou op de werkvloer staat en gaat een stuk geborgenheid verloren.

Hoe gaan we hiermee in de praktijk om, als werkgever, werknemer en preventieadviseur? Hoe aandacht hebben voor de mogelijke weerslag van deze evolutie op het welzijn van de werknemers. Tijdens dit congres kijken we naar een aantal aspecten van deze evolutie, naar de uitdagingen die deze evolutie met zich brengt, naar mogelijke aanpak van deze uitdagingen en zeer zeker ook naar de positieve rol die preventieadviseurs daarin kunnen vervullen binnen het kader van hun opdracht om bij te dragen aan meer welzijn op het werk. De doelstelling is onder meer om meer inzicht mee te geven in de erschillende vormen van diversiteit op de werkvloer en te ontdekken hoe er veilig en gezond kan gewerkt worden met mensen met erg verschillende achtergronden. Er worden tips gegeven over hoe daarmee om te gaan en praktijkvoorbeeld worden aangereikt als inspiratiebronvoor praktische oplossingen in de eigen onderneming.

Word lid

Word nu lid en maak gebruik van alle
ledenvoordelen voor slechts € 75 per jaar.

Ontvang je attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Wij bieden je verschillende opties aan om jezelf bij te scholen: de Prenne, onze opleidingen en provinciale activiteiten. Hier ontvang je altijd een aanwezigheidsattest.

PAC Zuid

W. Wilsonplein 2, 9000 Gent