Visienota 1.0 | de kracht(lijn)en gebundeld

  • 08/10/2012

Prebes heeft met haar eerste visienota van d.d. 1 mei 2012 een aantal suggesties aangereikt om het debat betreffende "Welzijn op het werk" te openen.

Op basis van diverse interne en externe suggesties en reacties, werden door de Raad van bestuur van Prebes op één pagina transparant de concrete kernpunten uit deze nota gebundeld.

Wij willen u bedanken voor de inbreng die Prebes gedurende de laatste maanden ontving en hopen met dit document meer eenvoud en verduidelijking te brengen.

 Prebes visienota krachtlijnen