Brandveilig werken bij dakafdichtingswerken

De Belgische Vereniging Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD) stelt een nieuwe publicatie voor die focust op brandveilig werken bij dichtingswerken. Vaak wordt bij een brand op een plat dak met de vinger gewezen naar de dakafdichter.

De inhoud van het document focust in de eerste plaats op het correcte gebruik van de apparatuur, maar legt ook uit hoe je brand op het dak kan blussen en de eerste hulp voor brandwonden moet toedienen. Ook wordt zeer diep ingegaan op het gevaar van explosie bij het gebruik van solventgedragen primers. In het document wordt door BEVAD de aanbeveling gedaan om vanaf nu enkel nog met watergedragen primers te werken op de daken. Tot slot zijn er ook nog tientallen pagina’s aan nuttige informatie over andere aspecten van brandveilig werken op een plat dak.

TIP: Op de Prenne in december zal dit thema aan het bod komen. Hou de Prebes publicaties in het oog voor meer info.

Bron: BeSWIC - Belgian Safe Work Information Center