Nieuw etiketteringssysteem chemicaliën

  • 06/06/2014

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een praktische leidraad voor werkgevers en werknemers uitgebracht over het nieuwe systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels volgens de zogenaamde Europese CLP verordening 1272/2008. Die brochure behandelt onder meer de wijzigingen aan de etiketten, de praktische aandachtspunten op de werkplaats, de CLP indelingscriteria en de veranderingen aan veiligheidsinformatiebladen en andere documenten.

chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem

TIP: Prebes organiseert de cursus 'chemische basisbegrippen' in het najaar van 2014.

Bron: BeSWIC - Belgian Safe Work Information Center