Psychosociale risico's

De FOD WASO organiseerde op 3 juni 2014 een informatiesessie over de wijzigingen in de wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Meer dan twintig jaar geleden ontstond voor het eerst regelgeving over de bestrijding van ongewenst seksueel gedrag op het werk. In 2002 werd dit thema geïntegreerd in de welzijnswetgeving en uitgebreid met de preventie van geweld en pesterijen op het werk. Sindsdien werd de concrete toepassing ervan regelmatig geëvalueerd, wat in 2007 heeft geleid tot een meer algemene benadering van de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

De aangepaste regelgeving in 2014 legt het accent op de collectieve preventie van psychosociale risico’s op het werk, maar daarin wordt er ook de mogelijkheid gelaten voor individuele procedures. Op de informatiesessie werd de nieuwe wetgeving en de rol van de verschillende actoren daarbij toegelicht.

TIP: Tijdens de prenne in september zal er speciale aandacht besteed worden aan het thema psychosociale aspecten. Hou de nieuwsbrief en de website in het oog voor meer info.