Stortklaar beton

In het kader van de campagne Lever veilig wordt er nauw samengewerkt met Fedbeton, die een belangrijke groep leveranciers vertegenwoordigt, met name de leveranciers van stortklaar beton op de bouwplaatsen. Uit de analyse van de arbeidsongevallen in de betonsector komen enkele oorzaken zeer regelmatig terug naar voren en werden binnen de betonsector deze knelpunten al opgenomen als actiepunten om de veiligheid te verbeteren en het aantal ongevallen te reduceren.

Deze punten komen ook ruim aan bod in de opleiding voor betonmixerchauffeur die georganiseerd wordt door het fvb in samenwerking met de betonsector en met het navb.

Om nog sterker door te dringen tot de arbeiders op de werkvloer, werd verdere ondersteuning door het navb gevraagd. Voor elk van die knelpunten die bij de levering of de productie van beton voorkomen, werd een preventiefiche opgemaakt. Hierdoor kan de aandacht van de vrachtwagenbestuurders regelmatig terug getrokken worden op de correcte werkmethodes en op het belang van het respecteren van de beschikbare veiligheidsinstructies.

TIP: neem zeker een kijkje naar de stripverhalen die zijn ontworpen voor deze campagne. ZeĀ zijn niet onopgemerkt voorbij de Raad van Bestuur gepasseerd. Eerder dit jaar ontvingĀ het navb-cnac Constructiv hiervoor de Prebestip.