Stralingspaspoort

  • 10/06/2014

De universitaire ziekenhuizen in ons land zullen in de toekomst bijhouden hoeveel radiologische onderzoeken een patiënt ondergaat.

Elk jaar schrijven artsen tal van on­derzoeken voor waarbij radioac­tieve straling wordt gebruikt, zoals röntgenfoto's, mammografieën of CT­-scans. Maar die onderzoeken hebben ook een nadeel: röntgen­straling brengt schade toe aan het DNA van cellen. En die schade kan jaren of decennia later tot kanker leiden. Het risico daarop stijgt bij elk stralingsonderzoek.

Hoeveel straling een patiënt al kreeg, werd tot nu toe nog niet geregistreerd. Daar komt verandering in: universitai­re ziekenhuizen en enkele grote privéklinieken zullen binnenkort voor elke patiënt een "stra­lingspaspoort" bijhouden. Daarin wordt niet alleen opgetekend welke radiologische onderzoeken een patiënt al heeft ondergaan, maar ook aan welke dosissen hij of zij daarbij is blootgesteld. Er komt ook een aanbevolen maximumstraling per medisch beeldvormingsonderzoek.

Het is belangrijk dat ziekenhuizen die informatie bijhouden en op termijn ook uitwisselen, zegt Paul Parizel, diensthoofd radiologie van UZ Antwerpen. "Dit is een streefdoel waar we naartoe moeten, zodat er transparantie is over de medische voorgeschiedenis van een patiënt. Bedoeling is om te beletten dat patiënten blootgesteld worden aan repetitieve onderzoeken in korte tijd."