Uitglijden en struikelen

  • 02/06/2014

Vanaf juni tot september 2014 voert de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne bij de instellingen binnen de sector van de gezondheidszorg en in rust – en verzorgingshuizen. Dit doen ze om de werkgevers en werknemers in de sector te controleren en te sensibiliseren voor de preventie van ongevallen op de werkplaats.

Deze inspectiecampagne kadert binnen een grotere sensibiliseringscampagne op Europees niveau, georganiseerd door het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie. Het doel is het voorkomen van ongevallen en blessures als gevolg van een val of uitglijden op de werkplaats, wat volgens Eurostat de meest voorkomende arbeidsongevallen met een afwezigheid tot 3 dagen zijn (14% in 2005 en 15% in 2010). In België werden in 2012, 17,6% van de arbeidsongevallen veroorzaakt door uitglijden en struikelen op de werkplek.

Op Europees niveau worden vijf sectoren gecontroleerd: de landbouw en voedingssector, de metaalsector, de gezondheidszorgsector, de horeca en de verkoop (opslag). België heeft beslist zich te concentreren op de preventie van vallen en uitglijden in de gezondheidssector, een sector met een grote stijging van het aantal werknemers.

De acties worden ondernomen in gans het land. De inspecteurs gaan na welke maatregelen er worden genomen op de werkplaatsen om vallen en uitglijden te vermijden. Ze zullen ook de werkgevers en werknemers sensibiliseren en hen voorstellen welke maatregelen ze kunnen nemen om vallen en uitglijden te voorkomen.