Vrouwen op de werkplek

  • 05/06/2014

Tijdens de tweejaarlijkse conferentie van de Internationale Associatie van arbeidsinspecteurs (International Association of Labour Inspectors - IALI) in Genève, heeft de directrice van EU-OSHA een thematoespraak gehouden over de uitdagingen en kansen voor de arbeidsinspectie.

Een belangrijk onderwerp is de toenemend heterogene beroepsbevolking en de invloed daarvan op veiligheid en gezondheid op het werk - vooral voor vrouwen. Vrouwen werken doorgaans vaker in deeltijd in de kleinhandel en dienstverlenende sectoren, het onderwijs en de gezondheidszorg. Deze werkomgeving stelt hen voor specifieke gezondheids- en veiligheidsproblemen.

Uit onderzoek blijkt dat het huidige beleid op dit punt in het algemeen verbeterd en meer gericht op vrouwen moet worden.

Bron: Europees Agentschap voor veiligheid voor veiligheid en gezondheid op het werk