Wetgever verplicht hoger gekwalificeerde preventieadviseurs in gezondheidszorg

  • 04/06/2014

Hoger gekwalificeerde preventieadviseurs nodig in 3 sectoren! Dit als gevolg van het nieuwe KB met diverse bepalingen over welzijn op het werk (dat op dezelfde dag verscheen als het KB financiering van de Externe diensten). Artikel 28 bevat een belangrijke verandering voor de interne preventiedienst in de sectoren vleesverwerkende nijverheid, menselijke gezondheidszorg, en vervoer en opslag. Deze groep B-bedrijven veranderen nu in groep A-bedrijven. En dit artikel trad al in werking op 23 mei 2014, dag van de publicatie in het Staatsblad. 

De wijziging wordt doorgevoerd in het KB interne diensten. Concreet komt het neer op het volgende: werkgevers uit de 3 genoemde sectoren komen nu vanaf 200 werknemers al in groep A terecht. Vroeger was dit pas vanaf 1.000 werknemers. Werkgevers in die sectoren die tussen 50 en 200 werknemers tewerkstellen, behoren nu tot de groep B. Vroeger was dit tussen 200 en 1.000 werknemers.