Nieuwe nota: lessen uit ongevallen

  • 08/07/2014

Op de website van het FOD WASO kan je onder de rubriek "Lessen uit ongevallen" een nieuwe nota vinden over een incident dat zich heeft voorgedaan in een Belgisch Sevesobedrijf. Het betreft met name de nota met als titel "Vrijzetting van 16 ton butaan via ontluchtingsleiding" (referentie CRC/ONG/041-N).

In een petrochemisch bedrijf werd via een ontluchtingsleiding boven in de installatie 16 ton butaan vrijgezet in de atmosfeer bij de heropstart van een installatie na aanpassingswerken. Bij het incident raakte niemand gewond en buiten het verlies aan product was er geen schade.

Bij ontsteking van het vrijgezette product hadden de gevolgen echter veel erger kunnen zijn. Doordat er meer dan 5% van de hoge drempelwaarde voor butaan werd vrijgezet, is dit een zwaar ongeval volgens de Seveso-richtlijn.

nieuwe nota: Vrijzetting van 16 ton butaan via ontluchtingsleiding

bron Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 8 juli 2014 - FOD WASO