ISO 45001

Het NBN (Bureau voor Normalisatie) organiseert verschillende infonamiddagen waar men ingaat op de nieuwe HLS-hoofdstructuur, de belangrijkste managementthema’s en de contouren van de nieuwe ISO 45001 norm voor Welzijn & Veiligheid.

ISO heeft op 18 juli 2014 officieel de Committee Draft International Standard (CD) voor ISO 45001 gepubliceerd, een volgende stap in het herzieningsproces van 's werelds meest gebruikte internationale welzijnsmanagement systeem standaard (Occupational Health and Safety - OHS).

Publicatie van deze heel belangrijke norm is voorzien in 2016. De nieuwe norm bevat onder meer de nieuwe ‘HLS-hoofdstructuur’. De HLS maakt het mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementnormen te combineren.

meer over de infonamiddagen