Bevoegdheidsoverdracht brandnormen ziekenhuizen

  • 13/10/2014

De inwerkingtreding van de Zesde Staatshervorming op 1 juli 2014 heeft heel wat belangrijke implicaties op velerlei vlakken, niet in het minst op vlak van het gezondheidszorgbeleid.

Indien u afwijkingen wil vragen op het KB van 6/11/1979, is er een bevoegdheidsoverdracht van de brandnormen. U vindt het schrijven en alle info via bijgevoegde link.