Brandpreventie - nieuwe regelgeving

Op 19 november a.s. organiseert het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid i.s.m. het Provinciaal Comité Antwerpen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes een studienamiddag betreffende Brandpreventie: Nieuwe regelgeving.

Herhaling

De studienamiddag is een herhaling van het studiemoment op 16 september l.l., deze was op heel erg korte tijd volzet. Snel inschrijven is de boodschap!

Programma

13u20 Verwelkoming
13u30 Brandpreventie … op de arbeidsplaatsen - Hugo Steeman, ir, FOD WASO – TWW Brussel
14u30 Praktische toepassing : de risicoanalyse - Piet Franssen, HSE-Manager, Unilin
15u15 Koffiepauze
15u30 Preventieadviseur (ver)brand je niet aan het nieuwe KB - Stefaan Onraedt, Luitenant en docent bij de brandweer, preventieadviseur en milieucoördinator Campus Vesta
16u30 Vraagstelling

Inschrijven

Deze studienamiddag is gratis. Inschrijven kan door uw gegevens (voornaam + naam, bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoonnummer) door te mailen naar veiligheidscom@limburg.be.

Locatie

De studienamiddag vindt plaats in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (ingang via de Bosstraat).

Presentaties