Mediafestival voor preventie

  • 09/10/2014

In augustus gingen enkele bestuursleden van Prebes naar het wereldcongres in Frankfurt. In de jury van het internationaal mediafestival voor preventie zetelde Luk Van Berendonck, lid van de Raad van Bestuur van Prebes. 

"Multimedia op het XX World Congress on Safety and Health at Work 2014 bood een aantal vernieuwende ideeën", aldus Luk Van Berendonck. De trend die reeds 2 à 3 edities voorheen was ingezet werd verder uitgediept. Een verfrissende aanpak kwam van bij onze noorderburen. Zij brachten veiligheid vanuit het gezichtsveld The Engagement Game een programma waar men mitigerende maatregelen moet plaatsen tegenover de risico’s. Het spel laat een mogelijke afloop van de gebeurtenis zien. Zo kan men al lerend de gepaste houding en beschermende maatregelen ontdekken. Binnen drie jaar verwachten wij een verder aanbod aan soortgelijke multimedia toepassingen. "Het XXI World Congress wordt dan georganiseerd in Singapore. Azië is reeds lang de bakermat van console games", besluit Luk Van Berendonck. 

bekijk de winnaars op Wikiprebia »