Contract nieuwsbrief

  • 26/11/2014

VCA-Cont®act is een nieuwsbrief uitgegeven door de vzw Contractor Safety Management/ BeSaCC-VCA en verschijnt drie keer per jaar. Deze nieuwsbrief zal de verschillende onderdelen van contractorveiligheidsmanagementsystemen belichten, met de nadruk op VCA en BeSaCC.

Verder worden de partners, de certificatie-instellingen en examencentra beurtelings in de kijker geplaatst. Ze maken ruimte voor innovatieve praktijken en hulpmiddelen en ze zullen onze ‘aandeelhouders’, de opdrachtgevers en de aannemers, aan het woord laten om te getuigen over hun ervaringen.

lees het eerste Cont®act »