Nieuwe tariferingsregeling EDPBW

  • 17/11/2014

Vanaf 01/01/2016 wordt de nieuwe tarificatie voor de externe diensten toegepast. Voorheen onderscheidde men 'onderworpen aan het periodiek medisch toezicht' en 'niet-onderworpen' werknemers. Vanaf 2016 gebeurt de financiering op basis van de hoofdactiviteit en de grootte van de onderneming.

Waarom nieuwe tarifering?

Het nieuwe tariferingsbesluit beoogt het financieringssysteem van de externe diensten te hervormen. Uit onderzoek is immers gebleken dat de huidige tariferingsregeling niet meer voldoet aan de actuele noden van werknemers, werkgevers en externe diensten: de nadruk ligt te sterk op het periodiek gezondheidstoezicht, tot nadeel van de andere activiteiten, voornamelijk in het kader van het risicobeheer (risicoanalyse en het voorstellen van preventiemaatregelen). Bovendien is de huidige regeling allesbehalve transparant te noemen, en is het voor werkgevers en externe diensten niet duidelijk welke prestaties juist tegenover de betaalde bijdrage staan. In het besluit wordt niet alleen een nieuwe berekeningsbasis voor de bijdrage aan de externe dienst voorgesteld; er wordt tevens vastgelegd welke prestaties de externe dienst moet leveren aan een werkgever in ruil voor deze bijdrage, met een betere spreiding van dit takenpakket over de verschillende welzijnsdomeinen.

Tarieven

De werkgevers worden ingedeeld op basis van hun hoofdactiviteit en hun grootte: er zijn twee tarieven voor bedrijven met meer dan 5 werknemers, een standaardtarief en een verlaagd tarief, en twee tarieven voor bedrijven met 5 of minder werknemers. Het gaat om minimumtarieven: het is derhalve steeds mogelijk dat een externe dienst hogere tarieven hanteert.

  WG > 5 WN's WG <= 5 WN's
Standaardtarief € 87 per WN € 55 per WN
Verlaagd tarief € 52 per WN € 35 per WN

lees meer »

nieuwsitem de modernisering van externe diensten - 19/05/2014 »

bron: website FOD WASO - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.