Nationale enquête over werkbaarheid

  • 05/12/2014

De directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) voerde in 2013 en 2014 een onderzoek naar werkbaarheid. 

Werkbaarheid (workability) kan worden gedefinieerd als het evenwicht tussen de kenmerken eigen aan de werknemer (individuele gezondheidstoestand, persoonlijke hulpbronnen, doeltreffendheid, blijfintentie, kennis en capaciteiten) en de eisen verbonden aan het werk (eisen van de functie, psychosociale belasting, lichamelijke belasting, veiligheid op het werk) waaraan hij/zij het hoofd moet bieden.

Dit samenvattend rapport presenteert de resultaten verkregen door de nieuwe enquête 2013-2014 over de werkcapaciteiten (met de VOW/QFT en de WAI) in drie sectoren : de bouw, de industriële schoonmaak en de intellectuele beroepen.

lees meer »