Schoeisel in de zorg

  • 09/12/2014

In Actual Care - een onafhankelijke krant voor de professional in de Belgische zorgsector - verscheen in oktober een artikel gewijd aan schoeisel in de zorg. Aan het woord Dominic Hermans, bestuurder en voorzitter van Prebes Limburg.

“Goede werkschoenen moeten onder meer voldoen aan de wettelijke vereisten en gebruiksgemak. Per afdeling worden er andere schoenen gedragen naargelang de vereisten. Wij doen een beroep op meerdere leveranciers in functie van de vraag, de prijszetting en het aanbod,” opent Dominic.

“We moeten overigens een onderscheid maken tussen aangepaste reguliere schoenen, orthopedische en/of veiligheidsschoenen. Als de uitkomst van een risicoanalyse zo is dat aangepast schoeisel - bijvoorbeeld veiligheidsschoen als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) - nodig is, dan voorziet ZOL veiligheidsschoenen. Dit wordt ook onderbouwd door de Welzijnswet (1996) en addenda op deze wetgeving. Samengevat: om arbeidsongevallen en incidenten te voorkomen, zijn PBM’s vaak een uitkomst wanneer andere maatregelen niet volstaan. Dit jaar heeft ZOL trouwens geïnvesteerd in veiligheidsschoenen voor schoonmaakpersoneel en jobstudenten!”

lees het artikel »