Zero waste

Zero Waste (nul afval) is een ethisch, economisch, efficiënt en visionair doel. Het dient als richtlijn voor mensen in het veranderen van hun levensstijl en dagelijkse praktijk voor het nabootsen van duurzame natuurlijke cycli, waar alle afgedankte materialen zijn ontworpen om te worden hergebruikt als grondstoffen voor anderen.

Zero Waste betekent het ontwerpen en beheren van producten en processen om structureel giftige stoffen in het afval te voorkomen en te elimineren. Afval dient niet verbrand of begraven te worden. Uitvoering van Zero Waste betekent het elimineren van alle lozingen in grond, water of lucht die een bedreiging vormen voor de gezondheid van de planeet, mens, dier of plant.

Er werd een documentaire gemaakt in Napels om zo de mensen bewust te maken van het afvalprobleem. Na een tientallen jaren durende crisis lijkt de stad Napels zich te bevrijden uit de tentakels van de maffia, die haar zo lang in een wurggreep heeft gehouden met het beheersen van de vuilnisafvoer.

bekijk de documentaire »