Controle op biociden

  • 15/04/2015

Zijn desinfecterende handgels, -zepen en doekjes en insectenwerende en –dodende middelen (muggen, huisstofmijt,…) die je bij de apotheker koopt veilig?

Inspectiecampagne

De milieu-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD ) hebben tussen mei 2014 en maart 2015 een inspectiecampagne bij apotheken en farmaceutische producenten gevoerd. De inspecteurs controleerden of de biociden een toelating hadden om verkocht te worden in België. Ze evalueerden de samenstelling van het product en controleerden onder andere of het etiket de nodige richtlijnen voor veilig gebruik bevat.

Resultaten

In een eerste fase controleerde de milieu-inspectie 73 apotheken en vond er 64 verschillende niet-conforme biociden. De inspectiedienst kon de verschillende producenten van deze biociden in kaart brengen en voerde vervolgens een gerichte inspectiecampagne bij 39 farmaceutische producenten. Ze vond er – naast de 64 al eerder gedetecteerde producten – nog 78 producten die niet-conform waren (142 in totaal).

Samen met de 2 beroepsverenigingen nl. de Algemene Farmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) en van de groothandelaars-verdelers van farmaceutische producten werden alle betrokken apotheken ingelicht en werd hen gevraagd om de niet-conforme aanwezige voorraad terug te sturen.

Vragen?

Zit je nog met vragen? Via de apotheker kan je informatie over de verkochte handdesinfectieproducten of insectenwerende en –dodende middelen verkrijgen. Biociden die goedgekeurd werden door de FOD bevatten een toelatingsnummer en zijn opgenomen in de databank met toegelaten producten, die wekelijks wordt geüpdatet (www.biocide.be, interactieve lijst van toegelaten biociden).

lees het volledige artikel op website van de Federale overheid »