Nieuwe voorzitter - projectgroep onderwijs

  • 09/04/2015

Eind 2014 liet Gino Van Autréve, voorzitter van de projectgroep onderwijs, weten na drie jaar de fakkel van het voorzitterschap te willen doorgeven.

De Raad van Bestuur wenst Gino uitdrukkelijk te bedanken voor de het geleverde werk en de onvoorwaardelijk inzet die hij de voorbije jaren aan de dag legde. Ook de projectgroep is Gino dankbaar voor zijn leiding en inzet van de voorbije jaren en wenst hem veel succes toe met zijn professionele uitdagingen. Sedert januari 2015 wordt Gino opgevolgd door Willem Busschots.