Dodelijke ongevallen in besloten ruimten op schepen

  • 09/06/2015

De vakorganisatie Nautilus roept op tot actie naar aanleiding van de vele dodelijke ongevallen bij het betreden van besloten ruimten aan boord van schepen. In de maand april 2015 werden er ten minste 11 doden bij dergelijke ongevallen gerapporteerd.

3 doden in Antwerpse haven

Op 11 april 2015 vielen er ook 3 doden in de Antwerpse have tijdens schoonmaakwerkzaamheden na het lossen van het schip. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de zuurstof- en gasconcentraties in de laadruimte van het kolenschip niet werden gemeten alvorens de schoonmaakwerkzaamheden aan te vangen.

Voorzorgsmaatregelen

Het betreden van besloten ruimten brengt heel wat risico's met zich mee. Het is dus uiterst belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen alvorens de werkzaamheden aan te vangen.

Strengere bepalingen

Er werden strengere bepalingen inzake besloten ruimten opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie die sedert 1 januari 2015 in voege zijn.

lees meer »

Leren uit ongevallen

In Veiligheidsnieuws 180 verscheen een artikel over Onvermoed verstikkingsgevaar - het verhaal van een driedubbel dodelijk ongeval

Na een grondig onderzoek werd duidelijk dat de drie zeelui omkwamen door een gebrek aan zuurstof. Dit is op het eerste zicht verwonderlijk, omdat de doorvoeropening in de scheepswand voor de ketting (vaak het kluisgat genoemd) normaliter kan zorgen voor een zekere ventilatie en een kettingbak nooit luchtdicht gemaakt wordt.

lees het volledige artikel »