Bedankt Paul Haelewijn

  • 14/12/2015

Na een jarenlange inzet voor Prebes neemt Paul Haelewijn afscheid van de bestuursploeg Oost-Vlaanderen waar hij meer dan 20 jaar deel van uitmaakte. 

Beroepshalve was hij preventieadviseur, of diensthoofd VGV zoals dat toen nog werd genoemd, bij Samsonite. 

Hij was actief als medewerker van de toenmalige Kamer van Koophandel Zuid-Oost Vlaanderen en zo had hij in de streek van Oudenaarde een groep preventieadviseurs rond zich verzameld die regelmatig bijeen kwamen om gemeenschappelijke veiligheidsproblemen te bespreken. Duidelijk een voorloper van de regiowerking dat we recent terug opstartten. 

Paul was ook milieucoördinator en daardoor jaren de Prebes vertegenwoordiger in de opleidingscommissie voor de opleiding van milieucoördinator aan de KAHO, nu Odisee. In de Prebes projectgroep Milieu  zetelde hij als Oost-Vlaamse vertegenwoordiger. 

Door de jaren heen heeft Paul meerdere keren actief deelgenomen aan de ad-hoc werkgroepen om de studienamiddagen, die samen met het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid georganiseerd worden, samen te stellen. 

We danken Paul voor zijn jarenlange engagement voor onze vereniging en zijn aangename persoonlijkheid tijdens de vele uren dat we samen activiteiten organiseerden. We wensen hem samen met zijn familie een goede gezondheid en nog vele gelukkige jaren.