Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vrouwen op de werkplek

Tijdens de tweejaarlijkse conferentie van de Internationale Associatie van arbeidsinspecteurs (International Association of Labour Inspectors - IALI) in Genève, heeft de directrice van EU-OSHA een thematoespraak gehouden over de uitdagingen en kansen voor de arbeidsinspectie.

  • 05/06/2014

Transportveiligheidsbeheersysteem

De nieuwe norm voor een transportveiligheidsbeheersysteem, ISO 39001, is gepubliceerd. Met deze internationale standaard krijgen werkgevers van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), grote bedrijven en publieke overheden een reeks van richtlijnen die hen helpen bij het verbeteren van het transportveiligheidsbeheersysteem.

De eisen die worden gesteld in de norm ISO 39001:2012 stellen de organisaties die te maken hebben met wegtransport in staat om een beheersysteem toe te passen dat hen toelaat om het aantal doden en zwaargewonden bij aanrijdingen te verminderen.

  • 05/06/2014

Wetgever verplicht hoger gekwalificeerde preventieadviseurs in gezondheidszorg

Hoger gekwalificeerde preventieadviseurs nodig in 3 sectoren! Dit als gevolg van het nieuwe KB met diverse bepalingen over welzijn op het werk (dat op dezelfde dag verscheen als het KB financiering van de Externe diensten). Artikel 28 bevat een belangrijke verandering voor de interne preventiedienst in de sectoren vleesverwerkende nijverheid, menselijke gezondheidszorg, en vervoer en opslag. Deze groep B-bedrijven veranderen nu in groep A-bedrijven. En dit artikel trad al in werking op 23 mei 2014, dag van de publicatie in het Staatsblad. 

  • 04/06/2014

Stortklaar beton

In het kader van de campagne Lever veilig wordt er nauw samengewerkt met Fedbeton, die een belangrijke groep leveranciers vertegenwoordigt, met name de leveranciers van stortklaar beton op de bouwplaatsen. Uit de analyse van de arbeidsongevallen in de betonsector komen enkele oorzaken zeer regelmatig terug naar voren en werden binnen de betonsector deze knelpunten al opgenomen als actiepunten om de veiligheid te verbeteren en het aantal ongevallen te reduceren.

Uitglijden en struikelen

Vanaf juni tot september 2014 voert de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne bij de instellingen binnen de sector van de gezondheidszorg en in rust – en verzorgingshuizen. Dit doen ze om de werkgevers en werknemers in de sector te controleren en te sensibiliseren voor de preventie van ongevallen op de werkplaats.

  • 02/06/2014

Psychosociale risico's

De FOD WASO organiseerde op 3 juni 2014 een informatiesessie over de wijzigingen in de wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Wetteren: 1 jaar later

De Infodag Lessons "Learned over het treinongeval van Wetteren" werd georganiseerd op 7 mei 2014 door het Hoger Instituut van de Noodplanning.

Zoals elke Lessons Learned werd geprobeerd om niet te enkel te blijven stilstaan bij het ongeval zelf, dat zich bijna dag op dag een jaar geleden heeft voorgedaan, maar wou men vooral dieper ingaan op een aantal geïdentificeerde probleempunten en hiervoor mogelijke oplossingen voorstellen.

presentaties

  • 01/06/2014

De modernisering van externe diensten

Wat begonnen is met de publicatie van de “Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen” in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013 wordt vandaag in uitvoering gebracht door de publicatie van: 

  1. het KB van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk
  2. het KB van 24 april 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering
  • 19/05/2014

Enquête: Prebes-richtlijn

De Prebes-richtlijn onderwijs wordt in de preventiewereld algemeen aanvaard als een instrument voor het bepalen van de minimumduur der prestaties van de preventieadviseur in het onderwijs. In 2015 wordt deze richtlijn opnieuw geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

  • 12/05/2014

Wetswijziging: belangrijke wijzigingen aan de wetgeving psychosociale belasting

Vandaag, 28 april verschenen er in het Belgisch Staatsblad meerdere wetteksten (2 wetten en een KB) die de bestaande wetgeving rond pesten op het werk wijzigen. Omdat het om zo’n omvangrijk pakket wijzigingen gaat, vindt u hierbij een samenvatting van de hoofdpunten. Deze tekst is evenwel deels gebaseerd op de ontwerpteksten. De komende dagen wordt de samenvatting herzien en aangepast aan de definitieve wettekst.

 

Schrijf je in voor de Prebes nieuwsbrief

Laat hier je gegevens achter!

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld, inclusief tips & tricks, handige downloads, ... Tweewekelijks
Vacatureflash Overzicht van de nieuwe vacatures in de preventiewereld Elke donderdag
Bijscholingen Prenne, opleidingen, provinciale activiteiten, ... Wekelijks
Starters Infomail waar we starters wegwijs maken in de preventiewereld Driemaandelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.