Verbeterde brandveiligheid dankzij video analyse

Wat als je rook kon detecteren door videobeelden door software te laten analyseren, zodat je brand opmerkt van bij het prille begin? Want traditionele rookdetectoren hebben het nadeel dat ze vaak te laat de brand detecteren of valse alarmmeldingen genereren.  En snelheid is bij brand van levensbelang…

Algoritmes

Met deze uitdaging ging Araani, een technologische startup, aan de slag. Vanuit hun expertise in video analytics ontwikkelden zij algoritmes om snel en adequaat rook in een video beeld te detecteren en alarmen te genereren zodat de gebruiker snel geïnformeerd wordt, ook inzicht krijgt in de exacte locatie van de brand en bovendien door de beelden snel kan leren wat de oorzaak of aanleiding van de brand was.

Steun van de overheid

Araani, kreeg steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen d.m.v. een haalbaarheidsstudie en innovatieproject.  Zo konden ze meer tijd besteden aan de ontwikkeling van deze algoritmes. Het innovatiecentrum begeleidde hen bij het aanvragen van de steun.

Kritische omgevingen

Araani richt zich nu met deze software eerst en vooral op die kritische omgevingen zoals petrochemie, procesindustrie en afvalverwerkende bedrijven, maar het wordt snel duidelijk dat ook andere industrieën en zelfs winkelcentra geïnteresseerd kunnen zijn. 

“Dankzij de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, kregen we de mogelijkheid om dieper onderzoek te doen naar zowel markt- als technologiemogelijkheden. Naast de financiële steun, konden we ook gebruik maken van de expertise en het netwerk van de betrokken experten, wat voor ons een enorme meerwaarde betekende.”