Website leden van Comité PBW en Ondernemingsraad

  • 01/08/2016
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lanceerde een informatiewebsite voor de leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (Comité PBW) en de Ondernemingsraad. Op die website vind je inlichtingen over de oprichting, de werking en de opdrachten van het Comité PBW en de Ondernemingsraad.

Het Comité PBW

Het Comité PBW is een overlegplatform dat adviserend optreedt op het vlak van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Het speelt een belangrijke rol in het stimuleren, uitwerken en evalueren van het algemeen preventiebeleid.

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is in de eerste plaats een orgaan waarin de werknemersvertegenwoordigers geïnformeerd en geraadpleegd worden. In bepaalde omstandigheden heeft de ondernemingsraad ook controle- en beslissingsopdrachten.

Bezoek de website: www.cpbw-ondernemingsraad.be

(Bron: website BeSWIC - Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk)