Brandwerende poorten

Op de 40e Prenne op 1 december 2016 konden de Prebesleden een uiteenzetting volgen over brandwerende sectionaalpoorten. Hierbij werd verwezen naar een aantal Europese normen hierover en het op til zijnde KB dat het KB basisnormen brand zou wijzigen.

Het KB is ondertussen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2017 als KB van 7 december 2016 tot wijziging van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Meer informatie

Brandveiligheid op de Prenne

Op 7 maart in SInt-Truiden staan er ook sessies rond brandveiligheid op het programma. 

09.00u. - Regels van goed vakmanschap: keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen - Johan Van Vlaenderen - bedrijfsleider, Statamat, Fireforum

Brandblussers zijn overal, maar is er nog recent nagedacht over de keuze en de plaatsing van de toestellen? Zijn er aanpassingen aan het gebouw of de bestemming gebeurd? Zijn er nieuwe risico’s? Is de bestaande toestand wel conform en doordacht? Tijd om de RGV te nemen en eens af te toetsen. Deze RGV vertaalt en vervolledigt de ISO11602-1 norm met de in België geldende wetten, regels en gebruiken. 

09.50u. - NBN S21-050 Keuring en onderhoud van draagbare brandblussers - Christian Leplat - general manager, Apragaz, Fireforum

Deze norm werd opgesteld om de kwaliteit van het onderhoud van draagbare brandblussers te garanderen. Hoe wordt deze norm nu uitgevoerd in de praktijk? Waaraan moeten de onderhoudsbedrijven voldoen, en hoe wordt dit opgevolgd? Een blik achter de schermen toont ons de meerwaarde die deze certificatie ons biedt.

11.05u. - Het collectief beschermingsmiddel bij uitstek: de brandblusser - Stefaan Onraedt - zaakvoerder, Stefaan Onraedt Safety

Elke preventieadviseur herkent het, weet wat het is en heeft een brandbestrijdingsmiddel in huis. Het is iets elegant, rood van kleur, doet nobel werk: kan bij juist gebruik levens redden en is qua vormgeving zelfs aantrekkelijk. Mijn persoonlijke kernachtige zegswijze: “Wat er in zit, komt er uit. Wat er niet in zit, kan er niet uitkomen”. Na deze sessie is iedereen daarvan overtuigd.

11.55u. - Regels van goed vakmanschap: plaatsing van brandhaspels en muurhydranten - Stefaan De Lange - technisch directeur, Somatie FIE, Fireforum

Het voorzien van haspels en muurhydranten in gebouwen gebeurt reeds bij het ontwerp van het gebouw. De keuze wordt bepaald op basis van de in het gebouw aanwezige gebruikers, de activiteit in het gebouw of het compartiment, de interventiemogelijkheden van de brandweer en de verwarming van de lokalen. Hoe bepalen we nu de voldoende aantallen en de juiste inplanting ervan? En vooral: wat is het nut van een brandhaspel en een muurhydrant? 

Bekijk het volledige Prenne programma »