Lessen uit ongevallen

Je vindt op de website van de FOD WASO twee nieuwe nota's onder de rubriek Lessen uit ongevallen

Thermische vermoeiing

Thermische vermoeiing is een fenomeen dat kan optreden bij de menging van twee productstromen met sterk verschillende temperaturen en met een slecht mengprofiel. De productstroom na de menging bestaat uit een sterk wervelende stroom, waarbij op korte afstand grote temperatuurverschillen kunnen ontstaan. De temperatuurverschillen in de vloeistof geven aanleiding tot temperatuurverschillen in de wand, die op hun beurt aanleiding geven tot spanningen in het metaal van de leiding.

Emmissie chloor

Uit het incident met de emissie van chloor kunnen enkele interessante lessen getrokken worden met betrekking tot

  • de keuze van de barstdruk van breekplaten, 
  • het opstellen en beheren van detailspecificaties van componenten van beveiligingen (zoals breekplaathouders),
  • de correcte reactie op de vaststelling van een hoge druk tussen breekplaat en veiligheidsklep.

Lessen uit ongevallen

In deze reeks worden incidenten en ongevallen beschreven die zich in Belgische Seveso-bedrijven voordeden en onderzocht werden door de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s. De bedoeling van deze nota’s is het toegankelijk maken van lessen uit deze incidenten en ongevallen voor een groot publiek.

Deze nota werd opgesteld in samenspraak met het bedrijf waar het incident of ongeval zich voordeed. Om redenen van privacy en confidentialiteit werden gegevens die een identificatie van het betrokken bedrijf mogelijk maken en die niet nodig zijn voor de duidelijkheid van de lessen, niet opgenomen in de tekst (zoals de plaats en datum van het ongeval en bepaalde technische gegevens van de installatie). 

Meer Lessen uit ongevallen en informatie over preventie van zware ongevallen vind je op www.werk.belgie.be/acr

(Bron: Nieuwsitem preventie zware ongevallen - FOD WASO 15/05/17)


Brand op Prenne 42

Tijdens de Prenne op 15 juni 2017 in Gent kan je verschillende modules volgen:

09.00u. - Je verneemt dat je bedrijf of organisatie een andere arbeidsplaats in dienst gaat nemen

Het huurcontract is misschien al getekend. De plannen zijn al bijna afgewerkt. En wat nu met de brandveiligheid? Is het gebouw en de uitrusting technisch in orde? Zijn deze aangepast aan jouw activiteiten? Op basis van praktijkervaring stellen we oplossingen voor. In module 2 van brand gaan we verder in op veel voorkomende blunders. 

Bart Vanbever - lead expert technical regulations, Fireforum

09.50u. - Brandveiligheid en gebouwbeheer: blunders in gebouwen

In module 1 kreeg je een overzicht van verschillende technieken in brandbeveiliging die in een gebouw kunnen voorkomen. Met welke blunders kan je geconfronteerd worden bij het in gebruik nemen van een andere arbeidsplaats? Enkele sprekende voorbeelden ter illustratie.

Johan Van Vlaenderen - bedrijfsleider, Statamat

11.05u. - Branddeuren redden levens ... als ze dicht zijn

De spie, de brandblusser of de stoel die ze dikwijls openhoudt zal dit helaas beletten. Nu is er echter een draadloze, legale en op tijd werkende ‘spie’. We bekijken de verschillende toepassingen en mogelijkheden van deze innovatie.

Frank Deblon - general manager, Connect2Safety

11.05 - Leerzame brand: brand van carnavalswerkhallen te Aalst

Stedelijk cultureel erfgoed ontsnapt aan totale vernietiging bij zware brand, de massale brandweerinzet voorkomt erger. Hoe was het gesteld met de brandveiligheid? In deze module een blik achter de schermen en een reconstructie van de brandbestrijding. 

Bart Van Hauwermeiren - kapitein, sectoroverste sector Noord, Brandweerzone Zuid-Oost

Bekijk het volledige programma »