Waarom je wint bij groen in je stad of gemeente!

In 2012 is er een studie uitgevoerd rond groen in jouw stad of gemeente. Deze literatuurstudie werd mede mogelijk gemaakt door VITO.

'Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente'

Er werd in deze literatuurstudie onderzoek gevoerd rond 5 globale thema's: milieu, gezondheid, leefbaarheid, economie en biodiversiteit. Onder elk thema worden er verschillende subthema's toegelicht. Zo wordt er bijvoorbeeld onder het thema 'milieu' enkele subthema's besproken zoals:

  • Invloed van groen op luchtkwaliteit
  • Groen als geluidsdemper
  • Groen draagt bij aan waterbeheersing
  • ...

Op die manier worden er binnen elk thema uitvoerig enkele subthema's toegelicht.


Module op Prenne 43: Groen in de bouw

Op de Prenne van 21 september in Edegem wordt de module 'Groen in de bouw' gegeven door Yves Rosier. De korte omschrijving is als volgt: Van waterretentie tot stadslandbouw. Het hitte-eilandeffect, fijn stof, verdichting van de woonomgeving … vraagstukken die om oplossingen vragen. Groendaken en groene wanden kunnen hierbij helpen. Levend groen heeft echter geregeld onderhoud nodig. Zijn ontwerpers zich bewust van de mogelijkheden, maar ook de problemen die hierbij kunnen optreden?

Bekijk hier de folder met alle modules en schrijf je in »


Kenniscentrum groen in de bouw

Op 1 oktober 2015 startte het project 'Groen in de bouw', dat wordt getrokken door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Bouwunie en ORI (brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België). Verschillende overheden zijn vragende partij om op een kwaliteitsvolle manier meer natuur en groen mogelijk te maken in infrastructuur zoals wegen en gebouwen. In eerste instantie ontstond daardoor het NTMB-zorgsysteem voor producenten en leveranciers van NTMB-materialen, dwz veelal levende of bio-afbreekbare materialen die ingezet worden om natuurontwikkeling mogelijk te maken op en rond infrastructuur. 

Ter gelegenheid van de Matexpobeurs wordt op 6 september 2017 in de namiddag over NTMB een presentatie gegeven. Een mooie aanvulling op de presentatie van 21 september op de Prenne.

Inschrijven voor Matexpo »


Meer over groen in de bouw