Ontwikkeling van ISO 45001

Een ruime meerderheid van de deelnemende nationale commissies stemden positief over de DIS (Draft International Standard) van ISO 45001. Deze nieuwe internationale norm helpt organisaties welzijnsrisico’s beter te kennen en beheersen.

Positieve meerderheidsstemming

De certificatie-instellingen waren deze maand erg tevreden omdat er een positieve meerderheidsstemming was rond een ISO/DIS45001 versie. In september zou het ISO-comité officieel aankondigen welke fases nog zullen volgen in het ontwikkelingsproces van ISO 45001. Namelijk het al dan niet publiceren van een FDIS-versie en de gekende publicatiedatum.

Het einde is (nog niet) in zicht

Omwille van een aantal bezwaren en opmerkingen over de ISO/DIS45001.2, werd het tijdstraject met 9 maanden verlengd. Hierdoor kan er nog grondig gediscussieerd worden over de inhoud en de ontvangen opmerkingen in de meeting van komende maand, in september te Maleisië. Dit betekent dat in 2017 de ISO-norm niet gepubliceerd wordt. Dit is meegedeeld in een bericht van 25 augustus 2017, uitgestuurd door PC283 (die de norm maakt).

(Bron: Wolters Kluwer)