Fireforum Awards 2017: dit zijn de winnaars!

De Fireforum Awards 2017 zijn uitgereikt! Op donderdag 23 november werden in het Koloniënpaleis in Tervuren de beste projecten rond brandveiligheid uitgereikt.

Preventieadviseurs

In de categorie 'Interne preventieadviseurs' mocht de samenwerking tussen CNPP en Engie voor hun project  “Brandpreventie door Foreign Material Exlusion” de trofee ontvangen.

Brandweer

In de categorie ‘Brandweer' ging de Award naar het project van de hulpverleningszone Waasland voor hun brandpreventieproject VUUR voor leerlingen van het 4e leerjaar. Ook de ouders en de leerkrachten worden in dit project betrokken.

Special award & publieksprijs

Zowel de The Special Award of the Jury als de Publieksprijs werden toegekend aan het F4N – Firefighters 4 Nepal. Zij ondersteunen de Nepalese brandweer met opleiding en materiële hulp. In de toekomst wordt er zelfs gedacht aan een volwaardige brandweerschool!

Studie- en archtectenbureau

In de categorie 'Studie- en Architectenbureau’s' ontvingen de vertegenwoordigers van FESG, de Award voor hun project over de renovatie en herbestemming van de OLV - kerk tot een multifunctionele ruimte. 

Categorie wetenschappelijk onderzoek

De VIPA studie ‘brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten’ heeft de Award gewonnen in de categorie Wetenschappelijk Onderzoek!

Life Time Achievement 2017

Als afsluiter van de avond werd Guy Van de gaer, de winnaar van de Life Time Achievement 2013 op het podium geroepen om een tipje van de sluier op te lichten wie de winnaar van de Life Time Achievement 2017  zou kunnen zijn.  Bij het opsommen van de verdiensten en de carrière van de voorgedragen persoon begreep eenieder al vlug dat het ging om Kolonel Ir. Donald Withouck, tot voor kort zonecommandant van de Hulpverleningszone Midwest.

Stefaan Maekelberg, gewezen adviseur-generaal bij de FOD Binnenlandse Zaken en laureaat voor 2015, overhandigde zoals de traditie het wil, de Award. Uit de spontane speech van Donald onthouden we vooral de grote voldoening en het werkplezier dat hij tijdens zijn carrière mocht ervaren en de onvergetelijke wijze waarmee hij ook nog het Vlaamse dialectwoord “jeunen” in ons collectief geheugen brandde : “plezier maken” en “iemands iets gunnen” zijn 2 kanten van dezelfde medaille.

Meer informatie