Hoe gebruik je veilig minerale wol?

Glaswol en steenwol leveren geen enkel gevaar voor de gezondheid op. Sinds 1997 is alle in Europa verkochte minerale wol vrijgesteld van de classificatie ‘kankerverwekkend’. De honderden wetenschappelijke studies die werden uitgevoerd (o.a. epidemiologisch onderzoek in beroepsomgevingen bij meer dan 45.000 mensen), bevestigen deze bevindingen.

Veiligheidstips

Minerale wol heeft goede thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. Minerale isolatie is onbrandbaar en valt in de beste brandreactieklasse: Euroklasse A1 en A2 volgens EN 13501-1. Het is niet als kankerverwekkend ingedeeld.

Het mechanisch effect van vezels in contact met de huid kan evenwel tijdelijk jeuk veroorzaken. Daarom heeft de sector richtlijnen opgesteld die het comfort en verwerkingsgemak verbeteren wanneer men met deze producten werkt.

6 tips

Bedek de huid. Gebruik een mondkapje in niet-geventileerde ruimtes Gebruik een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd Ventileer ruimte indien mogelijk
Voer afval af volgens de lokale voorschriften Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van de werkplek Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen

Meer informatie