Hoever staan we na 16 jaar K.B. Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen?

Op 1 februari organiseert ie-net, de ingenieursvereniging, een studiedag over de aansprakelijkheid van de bouwheer, architect, aannemer en veiligheidscoördinator bij veiligheidscoördinatie. Goed om te weten: als lid van Prebes kan je inschrijven aan 30% korting!

16 jaar veiligheidscoördinatie

Dankzij 16 jaar veiligheidscoördinatie is de veiligheid op de werven er enorm op vooruitgegaan. Desondanks gebeuren er nog heel wat ongelukken. Om dat aantal tot een minimum terug te brengen, moet er samengewerkt worden van ontwerp tot na de oplevering. Tijdens de afgelopen jaren is de juridische wetgeving omtrent aansprakelijkheid er allesbehalve eenvoudiger op geworden. Via de studiedag ‘Juridische aansprakelijkheid bij veiligheidscoördinatie’ willen ze klaarheid scheppen in het kluwen van regels.

Hoe zit het nu?

Op 1 februari nodigt ie-net verschillende stakeholders uit om een uitgebreide stand van zaken te geven. Zo krijg je bijvoorbeeld een update over de recente aanpassing van het sociaal strafrecht, wordt complexe wetgeving je haarfijn uitgelegd en krijg je aan de hand van enkele casussen uit de praktijk een duidelijk beeld van jouw verplichtingen en verantwoordelijkheden in jouw functie als bouwheer, architect of veiligheidscoördinator.

Programma

09.30

Ontvangst van de deelnemers met koffie

10.00 Veiligheidscoördinator in een notendop van ontwerp t/m postinterventie
10.30 Juridische aansprakelijkheid
11.15 Toezicht op het welzijn op het werk (TWW)
12.00 Broodjeslunch
13.00 De strafrechterlijke verantwoordelijkheid van de diverse actoren op een tijdelijke of mobiele bouwplaats
14.00 pauze met koffie en frisdranken
14.15 Veiligheid en aansprakelijkheid
15.15 Wat is een goed Veiligheids- en Gezondheidsplan ?
16.00 Inleiding Rondetafelgesprek 
17.00 einde

Doelgroep

Deze studiedag richt zich tot alle actoren binnen de bouw: de bouwheer, architect, aannemer en in het bijzonder de veiligheidcoördinator en preventieadviseurs. Kortom iedereen die betrokken is bij veiligheidscoördinatie

Locatie

Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen

Inschrijven

Als lid van Prebes kan je inschrijven aan 30% korting. Je betaalt 230€ i.p.v. 330€.

Inschrijven