90.000 Vlaamse gezinnen gaan voor meer brandveiligheid!

Het Kenniscentrum voor Buurtinformatienetwerken (BIN) stapt mee in het verhaal ‘Leef Brandveilig’. Hierdoor sluiten 900 Vlaamse buurtinformatienetwerken zich aan en engageren ze zich voor minder brandwonden en meer brandveiligheid binnen hun wijk en gemeente. Met deze toezegging bereiken we meer dan 90.000 gezinnen met onze brandveilige boodschap Leef Brandveilig.

Digitaal geprint beeldmateriaal

In 2017 ging Oscare vzw een verdere samenwerking aan met Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant). Beiden werkten al langer samen voor de organisatie van nazorgmomenten, opendeurdagen en infostanden. Samen ontwikkelen ze digitaal en geprint beeldmateriaal rond brandwonden en brandveiligheid.

Rookmelders, vluchtplan en eerste hulp bij brandwonden

De belangrijkste thema’s die aan bod komen, zijn onder andere rookmelders, vluchtplan en eerste hulp bij brandwonden en thema’s waarbij wordt ingespeeld op de actualiteit. Nadien kwamen er nog 6 andere hulpverleningszones, nl.Taxandria, Zuid-Oost, Rivierenland, Vlaams-Brabant West, Westhoek en Meetjesland en de Provinciale bond Brandweer West-Vlaanderen bij. Ook Buurtinformatienetwerk Kenniscentrum stapt nu mee in dit gezamenlijk verhaal.

BIN

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers, zelfstandigen, of bedrijven die in een bepaalde wijk of buurt, samen met de lokale politie en de gemeente onderling informatie uitwisselt om de veiligheid te verhogen.

“We zijn bijzonder verheugd om een samenwerking aan te gaan met de BuurtInformatieNetwerken. Door de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars netwerk versterken we elkaar en kunnen we onze boodschap bij een groot deel van de bevolking brengen om zo te komen tot een veilige, en dus ook brandveilige, buurt!”, zegt Koen Maertens, directeur van Oscare.

Tim Renders, brandpreventieadviseur HVZ Oost Vlaams-Brabant: “Brandveiligheid is één van de belangrijkste taken van de brandweer maar is niet enkel een zaak van ons. Het is immers de verantwoordelijkheid van iedereen. Ik ben dan ook zeer blij dat meer en meer organisaties brandveiligheid hoog op de agenda zetten. Met deze nieuwe samenwerking met Kenniscentrum BIN zetten we weer een grote stap voorwaarts.”

Samen met dezelfde boodschap naar minder brandwonden en meer brandveiligheid!

De bedoeling is om met z’n allen één uniforme boodschap, naast de boodschap die een Hulpverleningszone, Provinciale bond of BIN-afdeling zelf wil verspreiden, te delen met de burger. Want minder brandwonden en meer brandveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen! De kracht van dit verhaal is het samen verspreiden van een uniforme boodschap!
Want samen staan we sterk(er)!

De ontwikkeling van de beelden en campagnes blijft gebeuren door vzw Oscare en Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant), met mogelijke input van de andere zones en BIN.

Ondertussen werd er al heel wat beeldmateriaal ontwikkeld dat je kan terugvinden op www.leefbrandveilig.be.

Extra informatie

Wat is Leef Brandveilig?

Leef Brandveilig is een gezamenlijk project van vzw Oscare, Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, Zuid-Oost, Meetjesland, Taxandria, Vlaams-Brabant West, Rivierenland, Brandweer Westhoek en het Kenniscentrum voor Buurtinformatienetwerken. Samen kunnen we komen tot minder brandwonden en meer brandveiligheid.
Leef Brandveilig: www.leefbrandveilig.be

Wat is Buurtinformatienetwerk (BIN)?

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers – zelfstandigen – bedrijven in een bepaalde wijk, de lokale politie en de bestuurlijke overheid, dat tot doel heeft het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen. De werking steunt op 3 pijlers: participatie, communicatie en preventie.

Benno Gekiere, voorzitter van het Kenniscentrum voor Buurtinformatienetwerken, heeft de samenwerking toegezegd met ‘Leef Brandveilig’. “Niet alleen inbraakpreventie is van belang, maar vanaf nu willen we ook inzetten op een drastische daling van doden en gewonden door brand. Samen kunnen we kennis en preventie in al zijn aspecten verspreiden. Samen gaan we een succes maken van een integrale en geïntegreerde aanpak van preventie.”

In Vlaanderen zijn er 900 BIN-afdelingen met zo’n 90.000 aangesloten gezinnen. BIN Netwerkcentrum: http://kce-bin-plp.be/

Bron Leef brandveilig | leefbrandveilig.be

Brandveiligheid op Prenne 46 | 14.06.2018 | Sint-Truiden

Brand 1 | Het KB van 7 juli 1994 en zijn bijlagen: de basisnormen brand

Het KB basisnormen regelt de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen én de uitbreidingen van bestaande gebouwen. Een zaak dus voor architecten en studiebureaus, wat moet ik als preventieadviseur daarover weten? Wat zijn bestaande gebouwen, wat met renovaties, en nieuwe bestemmingen?

Paul Peeters - senior consultant brandpreventie, preventieadviseur, A-First

Brand 2 | Brandlastberekeningen: praktische aanpak voor industriegebouwen

Bijlage 6 van het KB Basisnormen brand deelt gebouwen in op basis van de brandlast. Na een vleugje theorie stellen we in deze presentatie een praktische methode voor om deze berekening uit te voeren en correct te documenteren voor een heldere communicatie met de bevoegde overheid en brandweer.

Bart Vanbever - lead expert fire safety, Fireforum

Brand 3 | Risicoanalyse brandpreventie op 1 A4

De wettelijk verplichte risicoanalyse (KB 28/03/2014) laat veel vrijheid aan de effectieve uitwerking. Tijdens deze sessie worden verschillende technieken, gaande van kwalitatieve over semi-kwantitatieve tot kwantitatieve toegelicht. In deze sessie worden aan de hand van case studies de voor- en nadelen praktisch besproken.

Pascale Vacca - project engineer, FESG en Xavier Deckers - senior project manager, FESG

Brand 4 | Bluswateropvang: hoe dimensioneren?

Bijlage 6 van het KB Basisnormen brand vraagt een bluswateropvang. Hoe groot moet deze zijn? Welke andere voorschriften spelen een rol? De spreker werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een praktische berekeningsmethode uit die inmiddels ook aan de brandweer in Vlaanderen werd voorgesteld. Je krijgt uit eerste hand een heldere uitleg om de bluswateropvang correct te dimensioneren.

Martial Delplanche - fire safety expert, Arcadis, Fireforum