Arbeidsongevallenonderzoek en DRBS

In 2018 startten we met een nieuwe opleiding arbeidsongevallenonderzoek. Een beetje tastend in het duister, leert de ervaring ons nu dat de opleiding erg in de smaakt valt. Daarom organiseren we in 2018 maar liefst 7 edities. Één van de deelnemers van afgelopen editie op 22 maart schreef hierover onderstaand artikel dat we graag met jullie delen.

Artikel door EcoWerf

Op weg naar een ‘lerende organisatie’ en een volledige DRBS

Wat is de oorzaak van dit feit? Was de oorzaak noodzakelijk om het feit te veroorzaken? Waren er nog andere oorzaken?

Drie vragen stellen … Slechts drie vragen … Dat is alles wat we moeten onthouden tijdens het behandelen van de casussen. Oke, dat is simpel. Hoe moeilijk kan het zijn, toch? Neen, al snel komen er heel wat andere vragen naar boven. Het is opvallend hoe moeilijk zulk een eenvoudige instructie kan zijn doordat we zo gemakkelijk overgaan tot het interpreteren van feiten. Feiten kunnen in een seconde tijd van objectief waarneembare vaststellingen transformeren in subjectieve veronderstellingen van wat er zich heeft voorgedaan. We kunnen echter moeilijk uitsluiten dat er interpretaties gemaakt worden. Gelukkig kan een bedrijf hier op inspelen door enkele eenvoudige tips:

  • Werk in team. Iedereen heeft zijn eigen referentiekader waaruit hij redeneert. Door in team te werken, worden deze referentiekaders bij elkaar gebracht en kunnen we samen elkaar bijsturen waar nodig. Binnen EcoWerf zetten we hier sterk op in, door iedere betrokken partij na een arbeidsongeval samen te roepen;
  • Neem de tijd om een (arbeids)ongeval te onderzoeken en de meest geschikte preventiemaatregelen te formuleren aangepast aan het bedrijf. Als je er even niet meer uitgeraakt, neem een korte pauze of laat het een nachtje rusten;
  • Grijp terug naar de feiten wanneer het allemaal onoverzichtelijk begint te worden. Het handvat dat je hiervoor steeds ter beschikking hebt, zijn dé drie vragen.

EcoWerf zet al sterk in op het verhogen van het welzijn van elke medewerker, maar met de praktische tips uit deze opleiding kan EcoWerf blijvend verbeteren.

Veronique Lindekens, Deskundige Welzijn en Veiligheid bij EcoWerf

Volgende opleidingsdata arbeidsongevallenonderzoek

  • 26 april in Herentals
  • 18 juni in Roeselare
  • 25 september in Kermt
  • 11 oktober in Nazareth
  • 13 november in Herentals

Meer informatie over deze opleiding.

Foto's afgelopen editie in Kermt

Opleiding | Arbeidsongevallenonderzoek