Studienamiddag Provinciale Comités in samenwerking met Departement Onderwijs en Vorming

In 2018 organiseren de Provinciale Comités ter Bevordering van de Arbeid een studienamiddag rond veiligheid in onderwijsinstellingen. De thema’s die dit jaar behandeld worden zijn risicoanalysetechnieken brand en een algemene risicoanalyse van kleuterklassen. 

De welzijnswetgeving rond brandpreventie op de arbeidsplaatsen verplicht elk schoolbestuur een risicoanalyse brand uit te voeren en de nodige maatregelen voor brandpreventie te nemen. De risicoanalysemethodiek die kan toegepast worden in scholen wordt toegelicht.

Daarnaast worden mogelijke risicothema’s in de kleuterklas geïllustreerd: hygiëne, opslag van brandbaar materiaal, slaapklassen, dieren in de klas, zandbakken, lawaai, stemergonomie ...

Antwerpen

Op 24 april 2018 organiseert het Antwerpse Provinciale Comité ter Bevordering van de Arbeid een studienamiddag rond veiligheid in onderwijsinstellingen. Schrijf je gratis in.

Hasselt

In Limburg vindt de studienamiddag plaats op 26 april 2018 in het Provinciehuis te Hasselt. Schrijf je gratis in.

Gent

Op 3 mei 2018 kan je gratis naar de studienamiddag in het PAC in Gent. Schrijf je gratis in.

Asse

Op 7 mei 2018 organiseert het Provinciaal comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid een studienamiddag rond veiligheid in onderwijsinstellingen. Schrijf je gratis in.