Bescherm je met de PBMwijzer

Helm, veiligheidsschoen, werkhandschoen, veiligheidsbril of gehoorbescherming nodig? De PBMwijzer helpt! De informatie in de PBMwijzer is gebaseerd op de PBMgids, hét onafhankelijk standaardwerk voor PBM. Daarmee maakt u de beste keuze bij de aanschaf én het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

In uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn bij u op de werkvloer. Maar dan komt misschien wel het moeilijkste: hoe maakt u een goede keuze voor de aanschaf van die PBM? De PBMwijzer helpt.

Natuurlijk past u altijd eerst de arbeidshygiënische strategie toe en past u eerst bronmaatregelen toe om risico’s te beperken. U vindt alles over de aanpak van risico’s bij de bron en gerelateerde wetgeving in de dossiers van de PBMwijzer. Pas als de andere stappen in de strategie niet mogelijk zijn, kiest u voor het gebruik van PBM.

PBM kiezen: de PBMwijzer helpt

Is eenmaal duidelijk dat u een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen of gehoorbescherming nodig heeft? Dan moet u gaan kiezen welke. Weg met de keuzestress, de PBMwijzer helpt u met informatie. Die is gebaseerd op de PBM Gids, hét onafhankelijk standaardwerk voor PBM. Daarmee maakt u de beste keuze bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe werkt de PBMwijzer?

Kies om te beginnen uit één van de thema’s

Binnenkort worden aan de PBMWijzer nog de thema’s beschermende kleding en ademhalingsbescherming  toegevoegd.

Een keuzemenu geeft u vervolgens inzicht in de risico’s die voor u relevant zijn. Dat bepaalt het in uw situatie meest geschikte type persoonlijke bescherming.

Bron arbo-online.nlHet kennisplatform over arbeidsomstandigheden, veiligheid en preventie in Nederland