Federale overheid leert jongeren veilig omspringen met chemische producten

Het is belangrijk om de gevaarsymbolen op chemische producten te kennen. Ook op je werk. Elk jaar gebeuren in België nog meer dan 10.000 ongevallen met chemische producten. Daarom trekt de federale overheid in mei met een volledig ingerichte vrachtwagen (de “Federal Truck”) naar verschillende scholen in België om daar leerlingen van het beroeps- en technisch onderwijs te informeren over de nieuwe gevaarsymbolen en de veiligheidsmaatregelen. 

De federale overheidsdiensten Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu willen de leerlingen van richtingen zoals bouw, houtbewerking, haarzorg/haartooi, land- en tuinbouw, automechanica … leren hoe ze gevaarlijke chemische producten veilig kunnen gebruiken om zo ongevallen te vermijden tijdens hun stages of op hun toekomstige werkplek.

In de truck worden brochures, posters en filmpjes getoond en kunnen de leerlingen

  • alles leren over de nieuwe gevaarsymbolen op chemische producten en de game “red de emoji”;
  • deelnemen aan een quiz over veilig gebruik van chemische producten op de stage en het werk;
  • kennis maken met de veiligheidsaanbevelingen;
  • de belangrijkste elementen van veiligheidsinformatiebladen leren lezen;
  • in de fotocabine een gepersonaliseerde kaart laten maken om als souvenir mee te nemen.

Meer informatie


Meer over gevaarlijke stoffen op Prenne 46

MILIEU 3 | Meting en evaluatie van gevaarlijke stoffen op de werkvloer

Gemiddeld werken we zo’n 75.000 uren van ons leven. De kwaliteit van de omgevingslucht waarin gewerkt wordt, is daar een essentieel onderdeel van zowel in industriële omgevingen als in kantoren. De mate van blootstelling dient te worden vastgelegd. Tijdens deze sessie zullen een aantal meetmethodes overlopen worden alsook de manier van rapporteren en vergelijken met de grenswaarden.

Cathy De Witte - key account manager air & asbestos monitoring, SGS Belgium nv

PREBENEREN 3 (90 MIN.) | Veiligheid en milieu gaan dikwijls hand in hand

De taken van de preventieadviseur en milieucoördinator liggen in dezelfde lijn. Heel wat wetgeving in de beide disciplines overlapt of er wordt onderling naar verwezen. Denken we maar aan alles wat gevaarlijke pro- ducten aangaat. En dan is er nog het belang van bewustzijn en bewustmaking op het vlak van veiligheid en milieu.

Annick Heynderickx - group ESH-manager, Agristo

GEVAARLIJKE STOFFEN | Vervoer van gasachtige producten via leidingen: recent reglementair kader

In deze presentatie wordt het KB 19/3/2017 gepresenteerd rond oprichting en exploitatie van vervoerslei- dingen als uitvoeringsbesluit van de gaswet van 1965. Het actualiseert, en vervangt, onder andere het KB 11/3/1966 en houdt rekening met de technologische ontwikkelingen, nieuwe normen en beste praktijken betreffende de veiligheid van het vervoer door middel van leidingen.

Kristof Van Bael - operations manager industrial services, Vinçotte

Bekijk het volledige programma