Nieuwe aanbeveling voor handhygiëne

  • 28/06/2018

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voormalige aanbevelingen rond handhygiëne tijdens de zorgverlening  grondig vernieuwd. Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de participatie van de patiënt.

Meest doeltreffend

De handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Handhygiëne wordt bijgevolg beschouwd als de meest doeltreffende maatregel in de preventie van zorginfecties en het voorkomen van de verspreiding van (multiresistente) micro-organismen. Buiten de sociale indicaties voor handhygiëne heeft het wassen van de handen met water en zeep (zonder bijkomende ontsmetting) geen plaats meer in de zorgverlening. Het ontsmetten van de handen met handalcohol (HA) is de aanbevolen techniek en wordt in deze aanbevelingen uitdrukkelijk beschreven.

5 indicaties

Om gezondheidswerkers duidelijk te informeren, worden in dit document de momenten waarop handhygiëne noodzakelijk is om de overdracht van micro-organismen tijdens de zorgverlening te voorkomen (vijf indicaties), beschreven. De chirurgische handontsmetting (doel, voordelen, techniek) en het dragen van handschoenen (keuze, indicaties, gebruik, techniek, duur) worden tevens behandeld volgens de laatste aanbevelingen van de WGO2 .

3 nieuwe aspecten

Deze aanbevelingen belichten ook drie aspecten die steeds meer op de voorgrond treden in de gezondheidszorgsector: betrokkenheid van de patiënt (empowerment), indicatoren voor de evaluatie van handhygiëne en promotie van handhygiëne bij gezondheidswerkers. De inhoud van de verschillende Nationale campagnes ter promotie van handhygiëne “U bent in goede handen " die sinds meerdere jaren door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne ondersteund worden is in overeenstemming met de aanbevelingen van de HGR. Praktische en geactualiseerde instrumenten zijn beschikbaar op een daartoe voorziene website (www.handhygienedesmains.be) en zijn daarom niet meer opgenomen in de bijlagen van deze aanbevelingen.

Vervanging hoofdstuk 3

Dit document vervangt het derde hoofdstuk "Handhygiëne" van het advies van de HGR 5303-3 "Aanbevelingen ter voorkoming van nosocomiale infecties" van oktober 2000 en is een herziening van het vorige advies 8349, gepubliceerd in januari 2009, dat vanaf heden vervalt.

Meer informatie

Bron | FOD Volsgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu