Veiligheid in de bouw, op weg naar een preventiecultuur

Veiligheid op het werk is een prioriteit van voorzitter Paul Depreter. In het Jaarverslag 2017-2018 van Confederatie Bouw met als titel “Veiligheid in de bouw. Op weg naar een preventiecultuur" wordt veiligheid op het werk vanuit elke invalshoek geanalyseerd. 

Het is meteen duidelijk: het voorwoord met de handtekening van Paul Depreter en Robert de Mûelenaere, de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie, zet de toon van het 140 pagina’s tellende document. In 8 hoofdstukken wordt een gedetailleerde stand van zaken opgemaakt van de veiligheid in de bouwsector.

"Veilig werken is een evidentie. Veiligheid is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Veilige werven zouden dus de evidentie zelve moeten zijn voor de ongeveer 200.000 werknemers die iedere dag op de Belgische bouwplaatsen aan de slag zijn."

In de inleiding komt meteen een onrustwekkende vaststelling aan bod. De frequentiegraad van de arbeidsongevallen in de bouw daalt al jaren, maar het aantal arbeidsongevallen blijft hoog. Van de 142.000 arbeidsongevallen die in 2016 in de Belgische private sector gebeurden, neemt de bouw 11 % voor zijn rekening. Daarmee is België een heel middelmatige leerling in Europa.

Hoofdstuk 1 bevat een diepgaande gegevensanalyse met verhelderende grafieken. Hier vindt u al het cijfermateriaal over veiligheid in de bouw, zoals de verdeling van de bouwongevallen in België of de frequentiegraad van deze ongevallen in ons land.

Hoofdstuk 2 is gewijd aan een sectoraal preventiebeleid. Het jaarverslag staat onder andere stil bij de opdrachten van Constructiv, een instelling die onder meer belast is met het bevorderen van de veiligheid op de werf en van welzijn op het werk. Ook andere bouwpartners passeren de revue (bijvoorbeeld de verzekeraars), net als de managementverplichtingen en de risicoanalyse.

Na de analyse van de gegevens en van de regelgeving volgt in hoofdstuk 3 een kwalitatieve analyse van de preventie, doorspekt met getuigenissen en meningen: van aannemers, van werknemers, maar ook van architecten en de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk.

De absolute prioriteit? Van veiligheid een "bedrijfscultuur" maken

In hoofdstuk 4 wordt de lezer in de fundamentele beleidskeuze van de Confederatie ondergedompeld. Geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van ongevallen en de complexiteit van de werksituatie(-s) is er maar één oplossing: van veiligheid een bedrijfscultuur maken.

Essentieel daarbij zijn duidelijke partnerships met een focus op veiligheid tussen opdrachtgevers, architecten en aannemers. Ook de technologie kan hierbij een rol spelen. Dat blijkt uit hoofdstuk 5.

Ook het kennisniveau van de bouwpartners mag niet over het hoofd worden gezien. Hoofdstuk 6 gaat dan ook over "Opleiding: onmisbaar voor het risicobeheer" en de rol die de lokale Confederaties daar bijvoorbeeld spelen.

Daarna is het tijd om dieper in te gaan op de Europese aanpak. In hoofdstuk 7 komt uiteraard de Europese regelgeving aan bod, maar ook de rol van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Bewustwording, charter, roadshow, enzovoort

De Confederatie wil meer doen dan enkel een stand van zaken opmaken en toekijken vanaf de zijlijn. Hoofdstuk 8 staat volledig in het teken van het actieplan van de Confederatie voor de integratie van veiligheid in de cultuur van de sector. Er wordt onder meer verwezen naar roadshows, een charter, bewustwording, een communicatiecampagne en reflectieworkshops.

Het besluit van het jaarverslag is bijna vanzelfsprekend. Het is geen toeval dat de Confederatie van 2018 het startpunt heeft gemaakt voor een mentaliteits- en gedragswijziging op bouwplaatsen. Ze stelt alles in het werk om de ambitieuze doelstelling van de voorzitter van de Confederatie te verwezenlijken: van België tegen 2020 een van de top 5-landen met de minste arbeidsongevallen in de bouw te maken.

Meer informatie

Bron | Confederatie Bouw

Volg 3 sessies over bouw op Prenne 47

18.09.18 | 09.00u - 09.50u | BOUW 1 | Wat is een besloten ruimte?

Eenvoudige vraag maar moeilijk te beantwoorden De risico’s van besloten ruimtes zijn niet te verwaarlozen. Hoe ga je daar op een laagdrempelige en effectieve manier mee om? Aquafin (Vlaams afvalwaterzuiveraar) getuigt over haar aanpak. Zowel voor haar vaste, veelal ondergrondse installaties (rioleringen, pompstations, bekkens …) als voor besloten ruimtes in werfsituaties. 

18.09.18 | 09.50u - 10.35u | BOUW 2 | Antwerpen en mobiliteit

Na meer dan 20 jaar discussie ging begin februari de schop in de grond voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Maar waarom was dit project alweer nodig en wat gaat er eigenlijk gebouwd worden? Je komt het allemaal te weten van BAM, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, die tegelijk de maatregelen zal toelichten die tijdens de werken genomen worden om de bereikbaarheid te garanderen.

18.09.18 | 11.05u - 11.55u | BOUW 3 | Art. 26§1 KB Tijdelijke & Mobiele Bouwplaatsen: 10 verhoogde risico’s

De 10 verhoogde risico’s maken deel uit van het veiligheids- en gezondheidsplan. Er zal een overzicht gegeven worden van websites, codes van goede praktijk, beeldmateriaal ... die als invulling of sensibilisering kunnen dienen. Tevens zal in bijlage een overzicht gegeven worden van Franstalige websites, bruikbaar voor bedrijven, preventieadviseurs en veiligheidscoördinatoren die ook actief zijn over de taalgrens. 

Blader door Prenne 47 programma