OiRA tool voor parken en tuinen

Op 10 september 2018 wordt ter gelegenheid van Demo Groen in het park van Laken de OiRA parken en tuinen gelanceerd. In een eerder Prebes-bericht werd melding gemaakt van de lancering van de OiRA voor de sector van de podiumkunsten. Met deze online tool kunnen kmo’s in die sector de risico’s inzake het welzijn op het werk beoordelen waarmee zij en hun personeelsleden worden geconfronteerd.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor ‘Online interactive Risk Assessment’ staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software die door EU-OSHA werd ontwikkeld, kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses op de werkvloer uitvoeren.

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Deze vormde de basis voor de ontwikkeling van deze tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd (update 2018) en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam er de OiRA Horeca, in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers en in 2018 de OiRA voor de podiumkunsten en nu dus ook voor parken en tuinen.

Aangepast aan de sector

OiRA Parken en tuinen kwam tot stand door een intense samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid).  Alle organisaties zoals Prevent Agri Vlaanderen en de Boerenbond hebben zich geëngageerd om deze tool via hun netwerk te promoten.

Meer informatie

Bron Beswic | Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk


Volg de interactieve sessie op Prenne 47

18.09.18 | 09.00 - 10.35u. | PREBENEREN 1 | De OIRA-tool

OIRA is bedoeld om KMO’s in staat te stellen risicobeoordelingen te maken en hen te helpen tot een gedocu- menteerde risicobeoordeling te komen die is afgestemd op hun vereisten. In deze sessie kunnen ervaringen op het vlak van aanpak, methodologie, inhoud en IT-transformatie uitgewisseld worden met enkele gebrui- kers van enkele sectoren. Ook niet-gebruikers kunnen heel wat te weten komen over OIRA.

Steven De Cleer - ABSU & Stefan Hinnekens - Woodwize

Blader door het programma