Het aanbrengen van brandveiligheid: essentieel concept zonder referentie!

ANPI organiseert om 4 oktober een studiedag over het aanbrengen van brandveiligheid. In België is de actieve brandbeveiliging verdeeld in verschillende concepten en systemen.

Zoals automatische brandmeldinstallatie, automatische blusinstallaties, rook- en warmte afzuiging,evacuatiesystemen en sturingen van installaties die een rol kunnen spelen bij het indijken van de brand (b.v. automatisering van brand-deuren), het voorkomen van de brandverspreiding (b.v. controle van de HVAC-installatie) en het vergemakkelijken van de evacuatie (b.v. terugroepen op de begane grond van liften). Elk van deze apparaten is onderworpen aan één of meerdere normen, maar er is geen verband tussen deze apparaten.

Geen enkele beroepsorganisatie is verantwoordelijk voor de goede werking van het geheel. De bedrijfsleider die verantwoordelijk is voor het geheel weet niet tot wie hij zich moet wenden. Er zijn te veel spelers en er is te veel verdeeldheid tussen de beroepen. Elk individueel apparaat is conform en werkt, maar er is niets dat ervoor zorgt dat het als een geheel werkt!

Laten we durven ons gamma aan te vullen met de CENTRALISEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI), een geharmoniseerd centraalsysteem dat het in Frankrijk mogelijk maakt om snel en doeltreffend te reageren in geval van brand. Dit is een nieuwe stap in de richting van geïntegreerde en integrale veiligheid.

Bent u betrokken?

Als overheidsinstantie, sectorale federatie, opdrachtgevers, architecten, fabrikanten en installateurs van brandbeveiligingsapparatuur, preventieadviseurs, adviseurs van hulpzones, brandweerdiensten, administraties belast met brandpreventie, gebouwbeheerders zal dit seminarie u helpen om het probleem beter te begrijpen en naar de toekomst te kijken voor een betere brandbeveiliging.

Sprekers

Met deelname van de vertegenwoordigers van de overheid, beroepsfederaties, Belgische en Franse hulpverleningszones en van de FFMI (Franse Federatie van Brandberoepen).

08.30 Ontvangst
09.00 Inleiding
09.10 Het regelgevings– en normatief kader voor bedrijfsleiders (Inspectie ANPI)
09.20 De behoeften in België
  • Alarmtransmissie en melding
    • Visie van de overheid en 112 (Kabinet FOD IBZ)
    • Visie van de bewakingscentrales sector (Alarm Centrale Associatie ACA)
  • Interventie, het in veilig stellen en evacuatie (Belgische Hulperleningszone)
10.20 De vaststelling van ANPI
10.30 Pauze
10.45 Alarmtransmissie: bestaande tools (Labo ANPI)
11.15 De CMSI: De Franse oplossing (FFMI)
12.15 Lessen uit de praktijk
12.45 Conclusie—Antwoorden & Vragen
13.00 Lunch (sandwiches)

Prijs

€150 EXCL. BTW Inbegrepen

  • Informatiesessie
  • FSA Magazine n°12 met de DTD 164 ANPI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie voor ter waarde van €53,49
  • Presentaties
  • Sandwich lunch

Inschrijven

Meer info en inschrijven