Schrijf je in voor de awards voor goede praktijken

De 14e editie van de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk is onderdeel van de campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019 “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” en heeft tot doel organisaties die de risico's in verband met gevaarlijke stoffen op het werk actief beheersen te onderscheiden. Deelnemen kan nog tot 14 december 2018.

Goede praktijken in Europa

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek worden georganiseerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in samenwerking met de lidstaten van de Europese Unie om buitengewone en innoverende bijdragen aan veiligheid en gezondheid op het werk te onderscheiden. De awards dienen ook als platform voor het delen en het bevorderen van goede praktijken in Europa.

Omgaan met gevaarlijke stoffen

In de editie 2018-2019 moeten de voorbeelden met name blijk geven van een holistische aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en daadwerkelijke verbeteringen in het gebruik van en het omgaan met gevaarlijke stoffen waardoor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. De onafhankelijke, tripartiete jury let er hierbij ook op of de maatregelen duurzaam zijn en ook elders kunnen worden toegepast. 

Hoe deelnemen?

EU-OSHA verwelkomt inzendingen van alle belanghebbende organisaties en personen in heel Europa, evenals van tussenpersonen/vertegenwoordigers, zoals de sociale partners, vakmensen en deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid, en adviseurs op het gebied van VGW op werkplekniveau.

Heb je vragen?

Heb je twijfels of vragen, neem dan contact op met het focal point van EU-OSHA in België.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
België

Frank Dehasque, tel: +32 022334228 - focalpoint@werk.belgie.be

Bekroonde organisaties 2016-2017

  • België | VitaS 5 Participatieve maatregelen ter beperking van de lichamelijke en psychosociale risico’s in de maatschappelijke zorgverlening
  • Duitsland | Continental AG 7 Een bedrijfsbreed toegepast ergonomisch en demografisch programma bij een grote fabrikant in de auto-industrie
  • Duitsland | Heidelberger Druckmaschinen AG 9 Gezondheid, kennis en flexibiliteit bevorderen door middel van participatieve maatregelen
  • Spanje | PSA Group 11 Banen aanpassen van de werknemers van een autofabrikant om de inzetbaarheid van iedereen te verhogen
  • Hongarije | MAVIR ZRt 13 Het arbeidsvermogen van oudere werknemers in de energiesector verbeteren
  • Oostenrijk | Zumtobel Group AG 15 Het arbeidsvermogen van werknemers in de productiesector op peil houden en verbeteren en deze werknemers voor het bedrijf behouden
  • Servië | Rudnik 17 Management en mijnwerkers werken samen om vervroegd uittreden terug te dringen
  • Finland | Lujatalo Oy 19 Een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat werknemers in de bouw gezond met pensioen gaan
  • Officiële campagnepartner | SAP SE 21 Run Your Health — werknemers van alle leeftijden in staat stellen om hun gezondheid te verbeteren

Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2016-2017

Bron | BeSWIC Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk