De preventieadviseur van de toekomst!

  • 19/11/2018

Heb jij de opleiding preventieadviseur niveau 2 gevolgd? En ben je nu tewerkgesteld als preventieadviseur? Dit is jouw uitgelezen kans om mee de opleiding ‘preventieadviseur van de toekomst’ te bepalen. Hoe? Leen ons even wat van jouw tijd en bepaal zo mee hoe de opleiding van de toekomst er moet uitzien!

CoBePrev - de overkopelende verenigingen van preventieadviseurs die in België betrokken zijn bij het Welzijn op het Werk - houdt een bevraging naar de preventieadviseur van de toekomst.

Geef je mening

Meer arbeidshygiëne, ergonomie, psychosociale aspecten en gezondheid

CoBePrev heeft de laatste jaren gewerkt aan een voorstel om de opleiding tot preventieadviseur niveau II om te vormen tot een opleiding preventieadviseur generalist. In de opleiding van deze preventieadviseur van de toekomst, zouden de disciplines arbeidshygiëne, ergonomie, psychosociale aspecten en gezondheid een pak nadrukkelijker aan bod komen dan tot nu toe het geval is.

Dit omdat niet elk bedrijf behoefte heeft aan mensen die vooral sterk gevormd worden in veiligheid. Op het interprovinciaal congres welzijn op het werk van 25 mei 2018, konden na de opleidingscentra ook de overheid en de sociale partners kennismaken met de ideeën van CoBePrev.

Herbekijken opleiding preventieadviseur

Dezelfde dag nog ging CoBePrev in op de vraag om hierover met hen in dialoog te gaan. Na twee bijzondere uitvoerende bureau's besliste de HRPBW om een commissie ad hoc in te stellen die de federale wetgeving inzake de vorming en opleiding van preventieadviseurs moet herbekijken in overleg met de expertisepartners binnen CoBePrev en in samenwerking met de contacten bij de opleidingscentra. 

Opleidingscentra

De opleidingscentra vulden deze bevraging reeds in zodat er momenteel al een vrij duidelijk beeld is op het huidige opleidingsaanbod, maar uiteraard is het ook belangrijk om de mensen die op dit moment in het veld staan te horen. Zij zijn immers goed geplaatst om op basis van hun eigen werkervaring aan te geven voor welke topics welk kennisniveau nodig zou zijn om hun toekomstige collega's toe te laten hun job zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Deel met je collega's

Heb jij collega's, vrienden, kenissen ... die ook in aanmerking komen om de bevraging in te vullen? Stuur dan de link dan gerust door.