De resultaten van inspectiecampagne wegmarkeringen zijn er!

In 2017 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 39 ondernemingen en openbare besturen die wegmarkeringen aanbrengen. Een eerste luik van deze bezoeken was gericht op het algemene welzijnsbeleid van de bezochte ondernemingen. Daarnaast werd dieper ingegaan op een aantal risicodomeinen: blootstelling aan chemische en fysische agentia met in het bijzonder lawaai en veiligheid wegmarkeringsmachines.

Als onderdeel van de nationale inspectiecampagne heeft het Laboratorium voor Industriële Toxicologie (LIT), wat een onderdeel is van de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk een meetcampagne uitgevoerd in deze sector naar de huidige blootstelling van werknemers aan vluchtige organische solventen.

Bron | FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De voornaamste risico's

 • Blootstelling aan chemische agentia
 • Blootstelling aan lawaai
 • Blootstelling aan trillingen
 • Verkeersveiligheid
 • Veiligheid van arbeidsmiddelen

39 controles

Er werden 39 ondernemingen en openbare besturen bezocht in het kader van deze campagne in de periode van juni tot oktober 2017. Opgesplitst ging het om 27 bezoeken van privé-ondernemingen gespecialiseerd in aanbrengen van markeringen en 12 openbare besturen die zelf markeringen aanbrengen.

De voornaamste resultaten

 • In 63 % van de bezochte ondernemingen is een GPP1 en JAP2 aanwezig (90 % bij de openbare besturen)
 • 3 op 4 van de bezochte ondernemingen heeft een identificatiedocument (idem bij de openbare besturen)
 • In 67 % van de bezochte ondernemingen was een verslag van het laatste bedrijfsbezoek door de externe dienst aanwezig (78 % van de openbare besturen)
 • In 78 % van de bezochte ondernemingen is een lijst aanwezig van de aan het gezondheidstoezicht onderworpen werknemers (89 % bij de openbare besturen)
 • 58 % van de bezochte ondernemingen beschikt over een inventaris chemische agentia (75 % bij de openbare besturen)
 • In 2017 worden er geen loodchromaathoudende wegmarkeringsverven (stof die op autorisatielijst van REACH staat) meer op de markt gebracht en gebruikt.
 • Slechts 1 op 2 van de bezochte ondernemingen heeft een schriftelijke risicoanalyse chemische agentia. In 50 % van de gevallen werd de aanwezige risicoanalyse als onvolledig beoordeeld door de betrokken inspecteur.

Lees het volledige verslag

Andere campagnes

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Oost-Vlaanderen op 26/1/2018 werden de resultaten van deze campagne (hyperlinkhttps://www.prebes.be/sites/default/files/activiteiten/4725/1516887965/20180126-welzijn-praktijk-dimitrideconinck.pdf  ) ook reeds in grote lijnen toegelicht.

Daarnaast werden de resultaten van de campagne asbestinzameling in containerparken voorgesteld.

Deze 2 campagnes en andere presentaties kunnen online gevonden worden.