Lawaai op de werkvloer

Lawaai op de werkvloer is een oud verhaal. Maar er zijn nieuwe aspecten in de kennis en aanpak van dit probleem. Zowel voor het industrieel lawaai als voor de geluidsoverlast in landschapskantoren zijn er nieuwe inzichten die tot betere risicoanalyses en preventie moeten leiden. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met de Belgian Society for Occupational Hygiene (BSOH) en de Belgian Ergonomics Society (BES) organiseren op vrijdag 1 februari een studiedag rond dit thema.

Voorbeeld

In de arbeidshygiëne is men beter in staat de blootstelling aan lawaai op de werkplek correct te bepalen. De ISO 9612 beschrijft een methode die met alle aspecten rekening houdt. De procedure van deze norm zal worden uitgelegd met praktijkvoorbeelden. Als er veel verschillende taken uitgevoerd worden kan men beter dosimetrie uitvoeren. Hiervan wordt ook een voorbeeld besproken. Voor de preventie is een systematische aanpak nodig. Daarom zal een voorbeeld van een preventiestrategie getoond worden.

Praktische aanpak

Uit bevragingen bij kantoorwerkers blijkt steevast dat geluidsoverlast de vaakst voorkomende oorzaak van hinder is. Ergonomen van INRS in Frankrijk hebben tools ontwikkeld om dit probleem in te schatten en aan te pakken. Deze tools zullen voorgesteld worden. Tevens zal een praktische aanpak voorgesteld worden om geluid in kantoren te beperken.

Deze studiedag is vooral gericht naar ergonomen en arbeidshygiënisten. Maar in de praktijk hebben alle preventieadviseurs met deze problematiek te maken hebben. Zij zijn dan ook allen welkom.

Programma

 • 9:00 Onthaal en koffie
 • 9:30 Verwelkoming / Bienvenue - Véronique Crutzen, AD Humanisering van de arbeid FOD WASO.
 • 9:40 Gezondheidsrisico’s en wetgeving - Dr. Maurits De Ridder, AD Humanisering van de arbeid FOD WASO en BSOH

Industrieel lawaai | Sessievoorzitter Tom Geens, BSOH

 • 10:10 Bepaling van de blootstelling aan lawaai op de werkplek conform NBN EN ISO 9612: theorie en praktijk - Tom Segers, Bureau De Fonseca
 • 11:00 De relatie tussen sonometrie en dosimetrie - Christel Swinnen, CLB en BSOH
 • 11:30 Stratégie de prévention du bruit industriel dans une entreprise - Philippe Brux, acousticien et gérant de Modyva
 • 12:00 Vragen en discussie
 • 12:30 Broodjeslunch

Lawaai in kantoren | Sessievoorzitter Alain Piette, BES

 • 13:30 La prévention du bruit dans les bureaux - Nathalie Cock: Conseiller en prévention ergonome Eur. Erg, CESI
 • 14:30 Praktische aanpak voor een goed akoestisch comfort in landschapskantoren - Tom Segers, Bureau De Fonseca
 • 15:00 Isolement acoustique, transmissions solidiennes et aériennes, cas pratiques - Philippe Brux, acousticien et gérant de Modyva
 • 15:30 Vragen en discussie
 • 16:00 Einde van de studiedag

Praktisch

 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 - Brussel
 • Gratis toegang

Inschrijven

Schrijf je in voor de studiedag


Nood aan meer bijscholing?

Schrijf dan in voor Prenne 49 op 12 maart in Kortrijk Xpo, er zijn 2 sessies over lawaai.

Arbeidshygiëne 3 | 15u25 | Geluidshinder in open kantooromgevingen

Onderzoek toont aan dat het overgrote deel van de medewerkers in kantooromgevingen zich gehinderd voelen door lawaai, vooral van de collega’s. Veel van die ergernis kan voorkomen worden door een goed akoestisch ontwerp van de werkplek. Daarbij dient evenveel aandacht besteed te worden aan het gebouw, de inrichting, de uitrusting en het gedrag op de werkplek. Voor elk van deze facetten worden concrete tips gegeven.

Arbeidshygiëne 4 | 16u15 | Lawaaiblootstelling in industriële omgevingen

Hoewel de huidige wetgeving al meer dan 10 jaar van kracht is, erkent Fedris nog elk jaar meer dan één persoon per werkdag voor doofheid veroorzaakt door lawaai op het werk. We tonen je een praktische aanpak over hoe je de risico’s correct meet. Met praktijkvoorbeelden leer je hoe je meer uit de resultaten haalt en ontdekt met welke saneringen u de geluidsblootstelling écht kan doen dalen.


Meer informatie