Belgische chemiesector steunt actieplan om bedrijven te helpen met REACH-dossiers

De Belgische chemiesector steunt het actieplan van de Europese chemiefederatie Cefic om bedrijven te helpen de informatie in hun REACH-dossiers te checken en waar nodig te optimaliseren.

Meerjarig actieplan

De REACH-wetgeving (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals) verplicht ondernemingen om aan te tonen dat het gebruik van de chemische stoffen die ze in Europa produceren of invoeren veilig is voor mens en milieu. Met dit meerjarig actieplan engageert de sector zich vrijwillig om in nauwe samenwerking met ECHA, het Europees agentschap voor chemische stoffen, na te gaan of voor bepaalde stoffen bijkomende testresultaten nodig zijn.

Duidelijk beoordelingskader

Het gelanceerde actieplan biedt bedrijven een duidelijk beoordelingskader om de veiligheidsinformatie van hun geregistreerde stoffen zelf grondig te evalueren. Op basis van deze leidraad kunnen ondernemingen beslissen of hun registratiedossier een update nodig heeft volgens de laatste technische en wetenschappelijk ontwikkelingen. Door hiervoor nauw samen te werken met ECHA wil de sector in alle transparantie mogelijke technische of wetenschappelijke discussies over bepaalde stoffen uitklaren en de kwaliteit van de REACH-dossiers verder verbeteren. Met de publicatie van jaarlijkse statusrapporten wordt dit proces nauwgezet opgevolgd wat het engagement van de chemiesector illustreert om van REACH een succes te maken.

“De veiligheid van chemische stoffen voor werknemers, consumenten én het milieu is voor de chemiesector altijd de voornaamste prioriteit. Met 7.100 registraties van meer dan 3.600 verschillende stoffen door bijna 800 bedrijven is de Belgische chemiesector een van de koplopers in Europa. Met dit actieplan tonen de ondernemingen nogmaals hun uitdrukkelijke engagement om te beantwoorden aan de strenge vereisten van ECHA. Vandaag is het vaak onduidelijk welke extra informatie of bijkomende onderzoeken precies nodig zijn of geactualiseerd moeten worden. Daaraan moet dit actieplan verhelpen. We roepen dan ook alle Belgische registranten op om hieraan mee te werken.” - Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia

Timing

Het Europees agentschap ECHA maakte de timing bekend waarbinnen het alle REACH-registratiedossiers uitvoerig wil screenen. Voor stoffen in volumes van meer dan 100 ton per jaar zal dit gebeuren tegen 2023, voor stoffen in kleinere volumes is 2027 de deadline. Sinds de invoering van de REACH-wetgeving in 2007 zijn intussen meer dan 22.000 chemische stoffen geregistreerd met voor elke stof de bijhorende wetenschappelijke data en testresultaten om een veilig gebruik te garanderen. Daarmee is de chemie-industrie een van de strengst gecontroleerde sectoren in Europa en is REACH de meest uitgebreide publieke databank ter wereld over de veiligheid van chemische stoffen.

Europese Responsible Care Award

Als sectorfederatie van de chemie en life sciences werkt essenscia sinds 2008 elke dag aan de correcte toepassing van REACH in België. Met meer dan 2.500 opleidingsuren per jaar via de VLARIP- en WALRIP-trainingsprogramma’s helpt de federatie bedrijven, vooral kmo’s, om de complexe REACH-wetgeving op een juiste manier te implementeren. Het project ontving vorig jaar de Europese Responsible Care Award. Eerder deze maand organiseerde essenscia samen met het Zuid-Koreaanse overheidsagentschap voor handel (KOTRA) een druk bijgewoond seminarie, in aanwezigheid van de Zuid-Koreaanse ambassadeur, over de werking van K-REACH, de Zuid-Koreaanse wetgeving voor chemische stoffen. Die is grotendeels gebaseerd op het Europese REACH dat stilaan uitgroeit tot een rolmodel voor gelijkaardige productwetgevingen in andere werelddelen.