Informatiesessies sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020. Op 8 en 21 oktober vinden informatiesessies plaats waarbij toelichting wordt gegeven bij de wettelijk te volgen procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen.

Sociale verkiezingen zijn geen doel op zich, maar leiden tot de samenstelling van inspraakorganen waarin vruchtbaar sociaal overleg op ondernemingsvlak kan plaatsvinden:

  • de ondernemingsraad
  • en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Informatiesessies 8 en 21 oktober

De sociale verkiezingen verlopen volgens een zeer strikte procedure. Tijdens de informatiesessie zal een toelichting gegeven worden bij

  • de wettelijk te volgen procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen
  • Nieuwigheden in de wetgeving

Inschrijven

  • Dit seminarie is volledig gratis. Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt!
  • Schrijf je nu in

Meer informatie

  • Sociale verkiezingen 2020 | FOD WASO
  • Brochure sociale verkiezingen 2020 | FOD WASO 
  • Sociale verkiezingen 2020: inwerkingtreding van de wet van 4 april 2019 | Prebes