Week tegen pesten 2020

  • 14/02/2020

Vandaag begint de week tegen pesten. Doet jouw organisatie het nodige om pestgedrag te voorkomen?

5 tips tegen pesten

  1. Je maakt werk van een beleid psychosociale aspecten met daarin aandacht voor (het voorkomen van) pesten
  2. Je hebt bevlogen medewerkers in huis en werkt actief aan bevlogenheid
  3. Er is een open en eerlijke bedrijfscultuur, waar pesten niet getolereerd wordt en werknemers zich durven uitspreken
  4. Er is een vertrouwenspersoon bij wie gepeste werknemers terecht kunnen
  5. Leidinggevenden herkennen de risico’s en het pestgedrag zelf en kunnen adequaat ingrijpen

Meer informatie

  • De week tegen pesten loopt van 14 tot 20 februari 2020
  • Eén op de tien werknemers slachtoffer van cyberpesten | Prebes
  • Pesten op het werk, hoe ermee omgaan? | Veiligheidsnieuws
[bron: Arbo Online]